Visi : Mewujudkan generasi yang berakhlak al-Karimah dengan pola Tarbiyah Shuffah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sehingga dapat menjadi Ulul Albab yang mampu menegakkan syari’at Islam yang rahmat bagi seluruh alam Misi : Memberikan bekal pengetahuan untuk memenuhi syari’at Islam dari sumber aslinya. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) Memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Tauhid kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar dapat mengoptimalkan fungsi kekhalifahan di muka bumi.


Visi :
Mewujudkan generasi yang berakhlak al-Karimah dengan pola Tarbiyah Shuffah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sehingga dapat menjadi Ulul Albab yang mampu menegakkan syari’at Islam yang rahmat bagi seluruh alam

Misi :
  1. Memberikan bekal pengetahuan untuk memahami syari’at Islam dari sumber aslinya.
  2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
  3. Memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Tauhid kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar dapat mengoptimalkan fungsi kekhalifahan di muka bumi.
Tujuan :
  1. Membina generasi muda agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala.
  2. Mendidik generasi penerus yang bertanggung jawabdan berkhlakul karimah dalam melaksanakan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.
  3. Mempersiapkan generasi terbaik agar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan ummat manusia
Share To:

Admin Shuffah Al-Fatah

Post A Comment: